Jak pracujemy?

1. Sesja odbywa się online za pośrednictwem platformy Skype.  

2. Podczas sesji rozwiązujemy do 4 problemów.

3. Na początku sesji powiesz nam z jakimi problemami przychodzisz na sesję. 

Mogą to być przykładowo:

 • nie mogę znaleźć partnera/ki, męża/żony,
 • nie mogę się porozumieć z moim dzieckiem,
 • odczuwam brak szczęścia w miłości, bliskości, ciepła rodzinnego,
 • cierpię na choroby jak np.: hashimoto, nadczynność/niedoczynność tarczycy, alergie, wrzody żołądka, migreny, rak, nadwaga, ból kręgosłupa, boreliozę, zapalenie stawów,
 • nie mam poczucia spełnienia w życiu, radości z życia,
 • nie radzę sobie z niekorzystnymi, powtarzającymi się sytuacjami w moim życiu, jak np. bankructwa, nagła śmierć, utrata domu/mieszkania,
 • coś mi przeszkadza w domu, mieszkaniu, słyszę odgłosy kroków, przedmioty poruszają się „same”, albo po prostu źle czuję się w tej przestrzeni.

Opisz proszę, swoją sytuację w kilku zdaniach.

4. Terapeutki eliminują wpływ, jaki niesie trauma na Twoje życie.

5. Sesja jest nagrywana, video możesz pobrać do 30 dni.

6. Mamy prawo udostępnić fragmenty filmu z sesji w celach marketingowych bez uwidocznienia Twojego wizerunku. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, powiedz nam o tym.

7. Do dwóch miesięcy od sesji nie zalecamy innych metod pracy energetycznej

Q&A

1. Jak często mogę korzystać z terapii?

To zależy od tego, jak szybko ułoży się Twoje pole kwantowe. Zwykle trwa to nie dłużej, niż 6-8 tygodni. 

 

2. Z jakimi najczęściej problemami klienci przychodzą na sesje?

To, czego chciałbyś pozbyć się w życiu, co Ci już nie służy. Mogą to być przykładowo:

 • nieudane relacje, brak szczęścia w miłości, ciepła rodzinnego,
 • choroby, dysfunkcje ciała,
 • ciążące odczucie, że nie jesteś na właściwej ścieżce życia, brak poczucia spełnienia, radości życia
 • złe samopoczucie w domu, mieszkaniu, które wynikać może z potrzeby oczyszczenia energetycznego

 

3. Jak przebiega proces uzdrawiania energetycznego z punktu widzenia energetyki kwantowej?

Podczas sesji terapeutka łączy się z Twoim polem kwantowym. 

Ponieważ przyciągamy wszystko to, czym wibrujemy, musimy wyeliminować wszystkie blokady niskowibracyjne. Po usunięciu wszystkich negatywnych programów nie ma już przeszkód, abyś przyciągał/a do życia to, czego pragniesz: miłość, zdrowie i obfitość.

Podczas sesji   poruszamy się po różnych przestrzeniach, aby uzdrowić, całkowicie wyeliminować wpływ danej traumy na Twoje życie. Jesteś obserwatorem tych zdarzeń, oglądasz i słuchasz. 

 

4. Czym jest sesja uzdrawiania naszą metodą?

Przyczyny naszych problemów w życiu, płyną zwykle z naszego dzieciństwa, z okresu prenatalnego i przed zapłodnieniem, czyli tzw. okresu plan/cel. 

Mogą mieć także swoje źródło w doświadczeniach płynących z rodu, które niesiemy w swoim genotypie. 

Kolejną przyczyną tego, co odczuwamy w naszym życiu jako dyskomfort, ból jest wspomnienie naszej duszy płynące z innych inkarnacji. 

Pracując w polu kwantowym, łączymy się z takimi obrazami, zdarzeniami i osobami, dzięki którym dostrzegamy przyczynę blokad, problemów w życiu i usuwamy je na wielu poziomach. Dzięki temu dana trauma przestaje być odczuwana w Twoim codziennym życiu.

 

5. Jak odczuję wpływ sesji?

Problem, z którym przychodzisz na sesję, przestaje mieć negatywny wpływ na Twoje życie. Odczuwasz całkowity spokój w danym obszarze. Nie zalecamy w ciągu 2 miesięcy od sesji pracować innymi metodami energetycznymi.