KNC Przeciw Przemocy

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

1. Jest intencjonalna.

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

2. Siły są nierównomierne.

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

3. Narusza prawa i dobra osobiste.

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

4. Powoduje cierpienie i ból.

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Jak przebiega przemoc?

1. Narastanie napięcia – sprawca odczuwa narastające napięcie, zdenerwowanie, pobudzenie, z którym zwykle nie umie sobie poradzić. To moment kiedy sprawca zaczyna szukać pretekstu do wybuchu, jakiegoś „uzasadnienia” narastającej agresji.. Partner widząc lub czując podenerwowanie staje się bierny, wycofany

2. Ostra faza – dochodzi do wybuchu przemocy, awantury, pobicia, duszenia itp. Wybuchu nie da się powstrzymać

3. Faza „miodowego miesiąca” – sprawca odczuwa poczucie winy i obawia się kary za swoje zachowanie. Szuka też uzasadnienia dla swojego zachowania „to dlatego że tak bardzo cię kocham” albo „to dlatego ze znowu mnie zdenerwowałaś” Sprawca za to staje się miły, dba o rodzinę, troszczy się, pomaga, co partner interpretuje jako długotrwałą zmianę, że przemoc minęła. W nim natomiast ponownie narasta napięcie, gdyż nadal nie poradził sobie z własnymi trudnościami. Cykl przemocy się zamyka, zatacza koło wracając do fazy I.

Kto najczęściej pada ofiarą przemocy?

Cykl przemocy odbywa się poza wpływem ofiary, poniekąd poza nią. To co ona zrobi lub czego nie zrobi nie ma znaczącego wpływu na zachowanie sprawcy (może najwyżej przyspieszyć/opóźnić lub wzmocnić/osłabić wybuch). Przemoc rządzi się zasadą, że na każdego jest sposób. Czyli każdy z nas może w „sprzyjających” okolicznościach stać się ofiarą przemocy. To na co wpływ ma konstrukcja psychiczna ofiary to to, kiedy zdecyduje się zakończyć taki związek.

Jak zapobiegać przemocy?

Zapobiegać przemocy najlepiej poprzez psychoedukacje, poszerzanie wiedzy o czynnikach ryzyka i mechanizmach nią rządzących. A także poprzez dbanie o własny samorozwój, adekwatne poczucie własnej wartości pomaga szybciej zauważyć że dzieje się źle. Masz wątpliwości czy w twoim związku nie ma symptomów świadczących o przemocy? Porozmawiaj ze specjalistą choćby z telefonu zaufania. Specjalista pomoże ci zauważyć które elementy mogą stanowić czynniki ryzyka.

1% na walkę z przemocą

1% na rzecz zajęc terapeutycznych, dla Kobiet dozncych przemocy.

Kobieta Nowego Czasu zwraca się do Wszystkich, którym nie jest obojętny los Kobiet krzywdzonych.

 

PROSIMY! PRZEKAŻCIE SWÓJ 1% NA RZECZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH,

DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY!

 

Uzbierane fundusze, pomogą nam sfinalizować zajęcia, które będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Dołóżcie swoją cegiełkę w walce z przemocą. Podarujcie krzywdzonym Kobietom spokój, szczęście i utraconą godność

1% na walkę z przemocą

Zapisz się do newslettera

Dołącz do nas i otrzymuj najnowsze informacje
róże